Jak to celé probíhá?

Nejprve se sejdeme a probereme si Vaši představu o nových kamnech, sporáku nebo krbu.

Na základě poznatků z této schůzky, pro Vás vytvořím 3D návrh a cenovou kalkulaci.

Pokud si odsouhlasíme návrh i cenu, připravím "smlouvu o dílo" a přijedu k Vám, kde si všechno ještě jednou společně a v klidu projdeme.

A nakonec samotná realizace a předání stavby.

Následné pravidelné čištění a údržbu kamen, zajišťuji též.


První schůzka

3D návrh a 

cenová kalkulace

Finální schůzka před realizací stavby

Realizace a předání stavby


První schůzka

 • První schůzka je hlavně informativního charakteru
 • Já se dovím o Vaší představě a místě, kde budou kamna, sporák nebo krb sloužit
 • Vy zase o mně, mé práci a možnostech, které se nabízí
 • Ideální schůzka je na místě, kde se bude stavět
 • Můžu si místo nafotit a zároveň zjistit připravenost místa pro stavbu

3D návrh a cenová kalkulace

 • Dle požadavků vytvořím 3D návrh kamen, sporáku nebo krbu
 • Zároveň připojím výpočet výkonu a hmotnosti stavby
 • Vybereme vhodnou kamnovou nebo krbovou vložku
 • Zvolíte si i tvar a barvu kachlů
 • Vytvořím položkovou cenovou kalkulaci - víte přesně kolik a za co platíte
 • Návrh kamen, sporáku nebo krbu je možno upravovat dle Vašich požadavků, až do finální podoby
 • Podle výsledného návrhu upravím cenovou kalkulaci

Finální schůzka před realizací stavby

 • Na této schůzce si ještě jednou osobně projdeme návrh a cenu kamen, sporáku nebo krbu
 • Zároveň je zkontrolována připravenost místa na stavbu ( komín, nosnost podlah)
 • Domluvíme si termín stavby díla
 • Podepíšeme "smlouvu o dílo"
 • Předání zálohy - zpravidla 60 - 75 % ceny díla 
 • Ihned po předání zálohy začínám s objednávkou kachlů, kamnové/krbové vložky a materiálu
 • Kachle jsou vyráběné vždy na zakázku - je potřeba počítat s dodací lhůtou 4-8 týdnů

Realizace a předání stavby

 • Ve zvolený termín začne samotná realizace stavby
 • Stavba, dle náročnosti díla, zabere 1-2 týdny
 • Po dokončení stavby dojde k předání díla
 • Úklid po samotné stavbě, je pro mě samozřejmostí
 • Je provedena tahová zkouška - zapálení ohně v kamnech, sporáku nebo krbu
 • Pokud je vše v pořádku, je doplacena cena díla do 14 dnů od předání díla
 • Během celé stavby pořizuji fotodokumentaci, kterou Vám poté nasdílím
 • A tady už si jen užíváte teplo a krásu ohně